Memoriál Jozefa Baláža

 

O pohár Delfína

 

Slovakia Swimming Cup

 

Beh mostom

O pohár Delfína

 

No máme to komentovať? Jednoducho sa darilo. V Nových Zámkoch na Pohári Delfína máme nové osobné rekordy, zopár chýb, pár medailí, ale hlavne, že všetci mali úsmev na tvári.

Slovakia Swimming Cup Trenčín

Prvý novembrový víkend sa po prvý raz v meste Trenčín konal Slovakia swimmming cup. Do elitnejšej open kategórie bez rozdielu veku sa na základe časov podarilo na preteky nominovať našim dvom plavcom. Celkovo v bazéne o medaile, ale hlavne o kvalifikáciu na majstrovstvá sveta bojovalo 248 plavcov zo Slovenska a Česka.

Laila mala na programe každý deň tri disciplíny. Z doobedných rozplávb sa jej do poobedňajšieho finále, 16 najlepších podarilo preplávať na dvoch disciplínach. Časy už boli ako tak dobré a forma sa približuje k ideálnej, ktorú časujeme na MSR. 

Memoriál Jozefa Baláža

Aj cez víkend 3.-4.novembra sa nám ako tak darilo.
Sedem našich plavcov sa vydalo na dlhú cestu na východ. Tu sa konali malé neoficiálne majstrovstvá Slovenska najmladších žiakov (10ročný a mladší), Memoriál Jozefa Baláža v Spišskej Novej Vsi.

Stránky

 

Údaje oddielu:

Meno a adresa:

Telovýchovná jednota Dunaj Štúrovo

Plavecký oddiel 

Ostrihomská cesta 6

94301 Štúrovo

IČO: 34000381

číslo účtu: IBAN

SK0502000000000052030172

 

Funncionári

Štatutár: Beata KOVACSOVA

Vedenie Plaveckého oddielu:
predseda : SZABÓ Miloslav
tel: +421 905 302 555
E- mail: posamil@gmail.com
Tajomník : Gabriela Vevurková
tel: +421 908 742 339
E- mail : gabive@pgv.sk
hospodár : VÖRÖS Livia
telefón : +421 905 145 397
E- mail : leevia.voros@gmail.com

 

Partneri